Home

over IJsclub "De Eendracht"

Ijsclub "De Eendracht" is een ijsclub die zich sterk maakt om op de momenten als er natuurijs is,een mooie ijsvloer te maken voor jong en oud.

op een mooie lokatie met goede verlichting en een kantine kunt u als de ijsvloer gereed is uw baantjes trekken, de leden van het bestuur zorgen ervoor dat de baan en de gebouwen onderhouden worden (dit is geheel vrijwilligerswerk )


Geschiedenis

Ijsclub "De Eendracht is ontstaan op 10 maart 1926. Wat spijtig moet worden vastgesteld, dat over de eerste acht jaren notulen en andere archiefstukken ontbreken. Ze zijn in 1934 in de vlammenzee verdwenen van de afgebrande boerderij van de secretaris boer van Breugel. de mannen die aan de wieg van de ijsclub hebben gestaan zijn onder andere; O. Walraven, Joh. van der Stelt, K. Monshouwer, H. Ottevanger, G. Hoeke, Jb. van Breugel, W. de Graaf en B. Wiebinga. Het ijsclubbestuur heeft heel wat moeten doen om de bepaald niet sterke vereningingskas met de nodige geldmiddelen te vullen. Want zonder geld kon de baan niet aangelegd en onderhouden worden. Er wordt besloten om het terrein aan vereningingen te verhuren voor het geven van concerten en anderziens. In 1934 organiseert een aangewezen comité een grote bazar in de open lucht op de ijsbaan. Er kwamen heel wat mensen op af en de comitéleden Giel Heystek, Ot Walraven, Gerrit-Jan Visser, Kees van Hemert en Simon van Helden hebben de handen vol werk. Maar de bazar levert dan ook een klinkend overschot op van vierhonderd gulden. In de oorlogjaren telt de vereninging al meer dan 400 leden en treden jongere bestuursleden naar voren zoals Dirk Heystek en Wim van der Zouwen.


Als belangrijk jaar voor de ijsclub mag worden genoemd 1956. Bij stevig vriesweer wordt dan het 30-jarig bestaan met een daverende schaatsmanifestatie gevierd. Op 3 februari krabbelen de schoolkinderen over de baan om prijzen te bemachtigen en van een heerlijke traktatie te genieten een dag later strijden de hardrijders voor de eer op de 500, 1500 en 3000 meter en kan H de Graaf de wisselbeker in ontvangst nemen. Een paar dagen later worden de bezoekers geboeid door de elegantie en sier van de schoonrijders. Voorzitter Kees Vermeulen sleept met zijn partner Cor Pruissen de eerste prijs binnen. Het zal bestuurslid Dirk Heystek plezier hebben gedaan  dat zijn charmante dochter  Corrie met haar partner ook tot de prijswinnaars behoort. Nog in de maand februari  wordt een nationale wedstrijd voor hardrijders georganiseerd. Niet minder dan 3000 bezoekers staan langs de baan om de populaire winnaar Anton Verhoeven uit Dussen  toe te juichen. In het organisatiecomité hebben onder andere zitting  huisarts Herman Bouwkamp, Arie Groeneveld en Jan Westerhof.


In het jaar 2019 levert ijsclub “De Eendracht” drieennegentig jaar ijsvermaak aan schaatsliefhebbers van dorp en omgeving. Wanneer het water op de ondergelopen baan verstijft in de greep van de winter  komen de bestuurders in beweging om de baan en entourage klaar te maken voor hun vereninging.