bestuur

ijsclub "de Eendracht" Nieuwendijk

Copyright © All Rights Reserved

bestuur


voorzitter              J. Groenenberg

                             hoge polderweg 2

                             4251 NX nieuwendijk


secretaris               H. van Vugt

                              Kilse suikerpeer 18

                              4255 JJ nieuwendijk

                             


penningmeester      C.A Versteeg

                              Ledenadministratie

                              Kerkweg 35

                              4255 GA nieuwendijk

                             


2e voorzitter           C.Z Heiblom


bestuurslid             H. Bakker


bestuurslid             G.H de Graaf


bestuurslid             G.T Hakkesteeg

 

bestuurslid             P. van der Stelt


bestuurslid             L.A.C van der Pluijm